За уроците


Уроците се провеждат индивидуално, според желанията и целите на ученика.

Изучаване на различни стилове и техники, рудименти, нотна грамотност, координация, солово свирене, свирене с група, композиция, импровизация и др.